Huis van Alles

In de Ideeën Werkplaats is het concept Huis van Alles onderzocht. Het Huis van Alles is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier vinden diverse activiteiten plaats, komen nieuwe initiatieven tot stand komen en kunnen inwoners hun talenten inzetten. Voorwaarden voor het realiseren van een dergelijke plek blijken: ruime openingstijden, een goede keuken en activiteiten voor verschillende doelgroepen. De visie over het ‘Huis van Alles’ heeft inmiddels een doorontwikkeling meegemaakt waar later meer informatie over verstrekt kan worden.


Buurtambassadeur Baambrugge

Om problemen van kwetsbare inwoners vroegtijdig te signaleren en hen ondersteuning te bieden, kan een Buurtambassadeur worden aangesteld. Deze persoon stimuleert de sociale cohesie in een dorp en heeft een verbindende rol. In de Ideeën Werkplaats is het mogelijke takenpakket van deze Buurtambassadeur besproken en een voorzichtige profielschets gemaakt. De werkgroep Buurtambassadeur buigt zich verder over de input vanuit de Ideeën Werkplaats en zal op basis van deze handreikingen beslissingen nemen.


Buurbook Baambrugge

Buurbook is een online platform waarbij alles over de buurt te vinden is op één plek. Het Buurbook is hiermee het dorpsplein, de buurtgids, de buurtagenda en sociale media ineen. Mede door de inbreng van de Ideeën Werkplaats werd in augustus 2018 het Buurbook Baambrugge gelanceerd. Baambrugge.buurbook.nl


Mama –Vita: activiteiten voor kinderen met een beperking

Mama Vita, een organisatie voor moeders van kinderen met autisme, ervaart dat in De Ronde Venen nauwelijks activiteiten zijn voor kinderen met een beperking. Dit geldt zowel voor kinderen met een lichamelijke beperking als om kinderen met een (licht) verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. In de Ideeën Werkplaats vond een brainstorm plaats over mogelijke activiteiten die voor deze doelgroep kunnen worden georganiseerd. Op dit moment wordt nader onderzocht welke activiteiten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.`