Om problemen van kwetsbare inwoners vroegtijdig te signaleren en hen ondersteuning te bieden, kan een Buurtambassadeur worden aangesteld. Deze persoon stimuleert de sociale cohesie in een dorp en heeft een verbindende rol. In de Ideeën Werkplaats is het mogelijke takenpakket van deze Buurtambassadeur besproken en een voorzichtige profielschets gemaakt. De werkgroep Buurtambassadeur buigt zich verder over de input vanuit de Ideeën Werkplaats en zal op basis van deze handreikingen beslissingen nemen.