In de Ideeën Werkplaats is het concept Huis van Alles onderzocht. Het Huis van Alles is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier vinden diverse activiteiten plaats, komen nieuwe initiatieven tot stand komen en kunnen inwoners hun talenten inzetten. Voorwaarden voor het realiseren van een dergelijke plek blijken: ruime openingstijden, een goede keuken en activiteiten voor verschillende doelgroepen. De visie over het ‘Huis van Alles’ heeft inmiddels een doorontwikkeling meegemaakt waar later meer informatie over verstrekt kan worden.