Mama Vita, een organisatie voor moeders van kinderen met autisme, ervaart dat in De Ronde Venen nauwelijks activiteiten zijn voor kinderen met een beperking. Dit geldt zowel voor kinderen met een lichamelijke beperking als om kinderen met een (licht) verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. In de Ideeën Werkplaats vond een brainstorm plaats over mogelijke activiteiten die voor deze doelgroep kunnen worden georganiseerd. Op dit moment wordt nader onderzocht welke activiteiten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.`